Upisi u jaslice i vrtić

Dječji vrtići Požega primat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja od 2. svibnja do 26. svibnja 2017. godine

i to za ostvarivanje slijedećih programa:

1. Redoviti program

    - cjelodnevni 10-satni program

    - cjelodnevni 10-satni program katoličkog vjerskog odgoja

2. Program predškole (250 sati)

3. Posebni program - MONTESSORI (10-satni) program za djecu s posebnim interesima i potrebama

 

Redoviti upisni rok za cjelodnevne jasličke i vrtićke programe traje tijekom mjeseca svibnja.

Redoviti upisni rok za program predškole počinje u mjesecu svibnju.

Redoviti upisni rok traje najmanje 15 radnih dana.

O početku redovitih upisa vrtić obaviještava roditelje putem oglasne ploče vrtića, mrežnih stranica vrtića i Grada Požege.


DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

Prilikom upisa se obavezno predaju slijedeće isprave:

1. zahtjev za upis
2. preslika djetetovog rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih
3. jedna od slijedećih isprava:
    - ako su oba roditelja prijavljeni na istom mjestu prebivališta – presliku osobnih iskaznica oba roditelja
    - ako roditelji nisu prijavljeni na istom mjestu prebivališta – uvjerenje o prebivališta djeteta na području Grada Požege ne starije od tri mjeseca do dana podnošenja prijave za upis

Uz obveznu dokumentaciju, roditelji predaju dodanu dokumentaciju kako bi ostvarili prednost prilikom upisa u jaslice i vrtić (popis moguće dodatne dokumentacije je naveden u Zahtjevu za upis u vrtić).

Zahtjev za upis u jaslice i vrtić i zahtjev za upis u predškolu je moguće, za vrijeme upisnog roka, podignuti u objektima vrtića (Vukovarska 4, Kralja Krešimira 32a) te na internet stranici vrtića.

Ispunjeni zahtjev se, sa potpunom dokumentacijom, predaje osobno u upravu vrtića (Vukovarska 4).

Zahtjevi sa nepotpunom dokumentacijom se ne razmatraju.

Postupak upisa provodi Komisija za provedbu upisa. Komisija odlučuje o zahtjevima za upis djece u odgojno-obrazovni program na temelju rezultata cjelovitog uvida o razvoju i potrebama svakog djeteta, analize dostavljene dokumentacije, rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima odnosno skrbnicima djece, uz nazočnost djeteta, koji timski obavljaju članovi stručno-razvojne službe, uz mogućnost konzultacije s vanjskim stručnjacima radi pribavljanja mišljenja podataka bitnih za odlučivanje.

Roditelj ima pravo prigovora na Listu reda prvenstva u djelu koji se odnosi na njegovo dijete u roku od 8 dana od objave liste primljene djece. Prigovor se u pisanom obliku osobno dostavlja na adresu Vrtića: Vukovarska 4, uz napomenu „Upravnom vijeću Dječjih vrtića Požega“.

Djeca koja po natječaju, a temeljem bodovnih kriterija nisu upisana u Vrtić vode se na listi čekanja te će temeljem dobivenih bodova ostvarivati pravo upisa tijekom godine, ukoliko se oslobode mjesta u odgojnoj skupini.

Ukoliko nema djece na listi prednosti ili se roditelj odnosno skrbnik djeteta ne odazove na obavijest Dječjeg vrtića o slobodnom mjestu za upis, u Dječji vrtić se mogu tijekom godine upisati i djeca čiji roditelji odnosno skrbnici nisu sudjelovali u postupku za upis djece u dječji vrtić.

pdfJavna objava o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2017./2018.

pdfZahtjev za upis u jaslice i vrtić

pdfZahtjev za upis u predškolu