Montessori

Sadnja vrta

„Jednog je dana u zemlju pala

Nepoznatog cvijeta

Sjemenka mala.

Sjalo je sunce, padale su kiše.

Sjemenka je bujala

Sve više i više.“

Opširnije...

Mi smo Montessorci!

 

Što se u Montessori skupini radi…?

 

Opširnije...